ลูกเจี๊ยบ เมืองสุพรรณ http://jr-kira.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=4 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=4 Sat, 29 Oct 2011 22:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=3 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเป็นพัสดุ เลยอยากเขียนบล็อกงานพัสดุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=3 Sat, 29 Oct 2011 17:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=1 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[สายงานพัสดุ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=31&gblog=1 Sat, 29 Oct 2011 14:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-11-2011&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-11-2011&group=27&gblog=8 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสูญเสียจากความเสียสละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-11-2011&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-11-2011&group=27&gblog=8 Sun, 20 Nov 2011 11:51:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=7 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียความรู้สึกจริง ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=7 Sat, 12 Nov 2011 14:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=6 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกของการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ "ข้าฯ รับใช้ประชาชน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=12-11-2011&group=27&gblog=6 Sat, 12 Nov 2011 13:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=27&gblog=5 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกระบายอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=29-10-2011&group=27&gblog=5 Sat, 29 Oct 2011 14:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=25-10-2011&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=25-10-2011&group=27&gblog=4 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำงานหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=25-10-2011&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=25-10-2011&group=27&gblog=4 Tue, 25 Oct 2011 21:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=22-10-2011&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=22-10-2011&group=27&gblog=3 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้เรื่องนี้เป็นแค่ความฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=22-10-2011&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=22-10-2011&group=27&gblog=3 Sat, 22 Oct 2011 6:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=17-10-2011&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=17-10-2011&group=27&gblog=2 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจแทนเพื่อนที่ได้ โอน (ย้าย) แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=17-10-2011&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=17-10-2011&group=27&gblog=2 Mon, 17 Oct 2011 19:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-08-2011&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-08-2011&group=27&gblog=1 http://jr-kira.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ปี กับการทำงานในพื้นที่เสี่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-08-2011&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jr-kira&month=20-08-2011&group=27&gblog=1 Sat, 20 Aug 2011 11:16:04 +0700